ПОРЯДОК  віднесення об’єктів будівництва до IV і V категорій складності

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

                        П О С Т А Н О В А
від 27 квітня 2011 р. N 557
Київ 

      { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 666 ( 666-2017-п ) від 30.08.2017 } 

           Про затвердження Порядку віднесення об’єктів
будівництва до IV і V категорій складності 

          { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 778 ( 778-2015-п ) від 02.09.2015 } 

     Відповідно до  статті  32  Закону  України  «Про  регулювання
містобудівної  діяльності»  (  3038-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: 

     Затвердити Порядок віднесення об’єктів будівництва до IV і  V
категорій складності, що додається. 

     Прем’єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2011 р. N 557 

 ПОРЯДОК
віднесення об’єктів будівництва
до IV і V категорій складності 

     1. Цей  Порядок   визначає   механізм   віднесення   об’єктів
будівництва   різного   функціонального  призначення  до  IV  і  V
категорій складності. 

     2. Віднесення об’єкта будівництва  до  відповідної  категорії
складності здійснюється проектувальником і замовником. 

     3. Категорія   складності  об’єкта  будівництва  визначається
відповідно до будівельних норм та державних стандартів на підставі
класу наслідків (відповідальності) такого об’єкта будівництва. 

     4. Клас   наслідків  (відповідальності)  об’єкта  будівництва
визначається  згідно  з  вимогами  ДБН   В.1.2-14-2009   «Загальні
принципи   забезпечення   надійності   та  конструктивної  безпеки
будівель,  споруд,  будівельних конструкцій та  основ»  за  рівнем
можливих  економічних  збитків  і (або) інших втрат,  пов’язаних з
припиненням експлуатації або втратою цілісності об’єкта. 

     5. До   IV   категорії   складності    відносяться    об’єкти
будівництва, які мають хоча б одну з таких ознак: 

     1) розраховані  на  постійне перебування більш як 300 осіб та
(або) періодичне перебування більше 500 осіб; 

     2) становлять можливу небезпеку для більш як 10000 осіб,  які
перебувають поза об’єктом; 

     3) у  разі  аварії або неможливості (недоцільності) подальшої
експлуатації: 

     можуть спричинити збитки в  обсязі  понад  15000  мінімальних
розмірів заробітних плат; 

     можуть призвести   до   припинення   функціонування  об’єктів
транспорту,  зв’язку, енергетики та інженерних мереж регіонального
рівня; 

     можуть призвести   до  втрати  об’єктів  культурної  спадщини
місцевого значення. 

     6. До V категорії складності відносяться об’єкти будівництва,
які мають хоча б одну з таких ознак: 

     1) згідно   із   Законом   України  «Про  об’єкти  підвищеної
небезпеки» ( 2245-14 ) є об’єктами підвищеної небезпеки; 

     2) розраховані на постійне перебування більш як 400  осіб  та
(або) періодичне перебування понад 1000 осіб; 

     3) становлять можливу небезпеку для більш як 50000 осіб,  які
перебувають поза об’єктом; 

     4) у разі аварії або неможливості  (недоцільності)  подальшої
експлуатації: 

     можуть спричинити  збитки  в  обсязі понад 150000 мінімальних
розмірів заробітних плат; 

     можуть призвести  до   припинення   функціонування   об’єктів
транспорту,    зв’язку,    енергетики    та    інженерних    мереж
загальнодержавного значення; 

     можуть призвести  до  втрати  об’єктів  культурної   спадщини
національного значення. 

     7.  Під  час  проведення державного архітектурно-будівельного
контролю  на  об’єктах самочинного будівництва (у разі відсутності
проектної   документації)   та   на   об’єктах,  будівництво  яких
здійснюється   на   підставі   будівельного   паспорта,  категорія
складності   таких   об’єктів   визначається  органами  державного
архітектурно-будівельного  контролю, зазначеними у статті 6 Закону
України  «Про  регулювання  містобудівної діяльності» ( 3038-17 ),
та/або  експертною організацією чи експертом, який має відповідний
кваліфікаційний сертифікат.
{  Пункт  7  в  редакції  Постанови  КМ  N  778 ( 778-2015-п ) від
02.09.2015 } 

     8. Юридичні та фізичні особи,  які беруть участь у визначенні
категорії складності об’єктів будівництва,  несуть  відповідно  до
закону відповідальність за порушення вимог цього Порядку. 

     9. Контроль  за  дотриманням вимог цього Порядку здійснюється
спеціально  уповноваженими  органами  у  сфері  містобудування  та 

архітектури. 


ПОЗВОНИ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЯ