Протокол №1 общего собрания о создании ООО (образец)

  • Решение общего собрания участников общества
  • Образец протокола общего собрания
  • Протокол собрания учредителей

ПРОТОКОЛ № 1 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

НАЗВА

01 березня 2022р.                                                                                        м. Київ

Присутні:

Фізична особа – громадянин України Іванов Іван Іванович, паспорт серії ___ № ___________, виданий _______________ «__» ___________ _______ року, який зареєстрований за адресою: _____, місто _________, вулиця ___________, будинок № ___, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ______________.

Збори повноважні до прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Порядок денний:

  1. Заснування  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАЗВА.
  2. Визначення місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЗВА”.
  3. Призначення директора  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  “НАЗВА”.
  4. Формування статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЗВА”.

5.      Затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЗВА”.

Вирішили:

1.      Для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку заснувати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЗВА”.

2.      Визначити місцезнаходженням ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЗВА”: 00000, м. Київ, вул. Олександра Олександрова 15-А.

3.      Призначити Генеральним Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЗВА”Іванова Івана Івановича.

4.      Затвердити та сформувати статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  “НАЗВА” в сумі 1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 коп.). Учаснику, Іванову Івану Івановичу належить частка Статутного капіталу ТОВАРИСТВА у сумі 1000 грн. 00 копійок (Одна тисяча гривень 00 копійок), що становить 100%  розміру статутного капіталу;

5.      Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЗВА”.

По всіх питаннях рішення прийнято “ЗА” одноголосно.

 Підписи:      

                                        

Іванов Іван Іванович                                                                            ____________________

протокол про створення тов, протокол загальних зборів тов 2022 зразок, протокол загальних зборів тов, протокол створення тов, зразок протоколу загальних зборів, рішення загальних зборів учасників товариства зразок, протокол зборів засновників, протокол загальних зборів тов з одним учасником зразок, протокол загальних зборів фермерського господарства зразок, протокол загальних зборів зразок

Популярные услуги

Пролистать наверх