Протокол создания ОСББ

Зареристрировать ОСМД/ОСББ с нашей помощью

 

Устав ОСМД – Статут ОСББ – пример тут

Протокол №1

від 30.01.2018 року

установчих зборів власників багатоквартирного будинку

розташованого за адресою:

м. ХХХХ

вул. ХХХХХ, будинок № ___ 

Усього власників: 10  чоловік.

Присутні: 10 чоловік.

Запрошений голова ОСББ «ХХХХ» ПІБ

Головуючий на зборах _______________

Секретар зборів _________________

Порядок денний зборів:

  1. Про створення об’єднання співвласників  багатоквартирного будинку та визначення його назви.

  2. Затвердження Статуту об’єднання.

  3. Вибори Правління об’єднання та ревізора. 

  4. Про надання повноважень представнику установчих зборів для державної реєстрації об’єднання.

  1. Слухали: інформацію Печериці С.І. про умови щодо створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

              Голосували: за – 10 чоловік, проти -0.

    Вирішили: створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за    адресою: Центральна Садиба №2, та затвердити назву об’єднання «Наша справа».

        

  1. Слухали: інформацію Печериці С.І., про підготовку редакції  проекту Статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

В обговоренні прийняли участь всі власники квартир, які підтримали запропоновану редакцію Статуту.

Голосували: за – 10 чоловік, проти – 0.

Вирішили: Затвердити статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Наша справа» в запропонованій редакції.

  1. Слухали: інформацію Нестеренко А.С. з пропозицією вибрати правління та ревізора об’єднання терміном на три роки в складі:

Голова правління – Харін Павло Михайлович.

Заступник голови – Баранов Сергій Петрович.

Ревізор – Нечепуренко Ганна Йосипівна.

Голосували – за  10 чоловік, проти – 0.

               Вирішили: вибрати правління та ревізора в запропонованому складі.

  1. Слухали: пропозицію Харіна П.М. про надання повноважень  Печериці С.І. для подачі  необхідних документів на державну реєстрацію об’єднання після нотаріального засвідчення підпису голови зборів.

Голосували: за 10 чоловік, проти – 0.

Вирішили:  Доручити голові установчих зборів підписати Статут, Печериці Сергію Івановичу надати необхідні документи для державної реєстрації.

              Секретар зборів                                                                      __________

Голова установчих зборів                                                      __________

                                             

ПРОТОКОЛ №_____

 установчих зборів обєднання співвласників

багатоквартирного  будинку

________________________________________________

(назва об’єднання)

м. ___________________                                                    «____»_______________200__ р.

Всього власників _______

Присутні:_______   (_____%).  

Голова зборів: _____________________

Секретар:  _________________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про ……………………………………………………………………………………….

2. Про………………………………………………………………………………………..

3 .Про………………………………………………………………………………………..

1. Слухали: ________________________________________________________________

                                                    (промовці, короткий зміст виступу)

Вирішили:  ________________________________________________________________

                                                                             (зміст рішення)

Проголосували: 

   «ЗА» проголосувало ________________осіб.

   «ПРОТИ» проголосувало ____________осіб

   «УТРИМАЛИСЯ» __________________ осіб

2. Слухали: ________________________________________________________________

                                                    (промовці, короткий зміст виступу)

Вирішили:__________________________________________________________________

                                                                             (зміст рішення)

Проголосували:

   «ЗА» проголосувало ________________осіб.

   «ПРОТИ» проголосувало ____________осіб

   «УТРИМАЛИСЯ» __________________ осіб

3. Слухали: ________________________________________________________________

                                                    (промовці, короткий зміст виступу)

Вирішили:__________________________________________________________________

                                                                             (зміст рішення)

Проголосували: 

   «ЗА» проголосувало ________________осіб.

   «ПРОТИ» проголосувало ____________осіб

   «УТРИМАЛИСЯ» __________________ осіб

Відомості про поіменне голосування з кожного питання додаються до протоколу.

Додаток на ____ аркушах.

Голова зборів __________________________________________(підпис, прізвище)

Секретар зборів_________________________________________(підпис, прізвище)

ВІДОМОСТІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ

___________________________________________________________

___________________________________________________________
(пропозиція з якої проводиться голосування)

з./п.

квартири

Прізвище, ім’я по батькові

Голосування

Підпис

За

Проти

Утримався

 1

           

 2

           

 3

           
             

Всього голосів:

       

Всього «ЗА» проголосувало ________________осіб.

Всього «ПРОТИ» проголосувало ____________осіб

Всього «УТРИМАЛОСЯ» __________________ осіб

 Голова зборів _______________ / _________________________ /
(Підпис) (Ініціали, прізвище)

Секретар зборів ________________ / ____________________________ /
(Підпис) (Ініціали, прізвище)

ПОРАДИ:

Всі  листки  скріплюються  і  зберігаються  разом  із  протоколом!

 

Зареристрировать ОСМД/ОСББ с нашей помощью

 

Пролистать наверх