Устав ООО 2022 пример. Скачать пример устава ООО.

Мы подготовим пакет документов ТОВ для изменений всего за 700 грн., для этого нам нужны исходные данные по предприятию и информацию об изменениях. Подготовка документов всего за 2 часа. Качественно и профессионально.

Устав ТОВ 2022 пример

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Установчими зборами Засновників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____________»

Протокол № 1 від «___» _____  2022 р.

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«____________»

м. _________,

2022 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_______________» (надалі за текстом – «Товариство»)  діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України “Про господарські товариства”, чинного в Україні законодавства, а також згідно із внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами.

Товариство набуває прав юридичної особи від дня його державної реєстрації.

Товариство створено на безстроковий термін.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, може мати круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки (фірмові бланки), знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем, третьою стороною та іншою зацікавленою особою в суді. Товариство може створювати дочірні підприємства з правом юридичної особи, відкривати філії та представництва з правом відкриття рахунків, затверджувати відповідні положення про них тощо.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1.     Повне найменування Товариства:

2.1.1.  Українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____________».

2.1.2.  Російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ                                 «___________________».

2.1.3. Англійською мовою: Limited Liability Company «_________________».

2.2.     Скорочене найменування Товариства:

2.2.1.  Українською мовою: ТОВ «________________».

2.2.2.  Російською мовою: ооо «_________________».

2.2.3. Англійською мовою: LLC «____________________»

3. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

3.1. Місцезнаходження Товариства: _______, ______________ область, місто ___________, ______________ район, проспект/вулиця ____________, будинок № _____.

4. Учасники (Засновники) товариства

4.1. Фізична особа – громадянин України _________________________, паспорт серії ___ № ___________, виданий _______________ «__» ___________ _______ року, який зареєстрований за адресою: _____, місто _________, вулиця ___________, будинок № ___, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ______________.

4.2. Фізична особа – громадянин України ______________________, паспорт серії ____ № ______, виданий _____________ «__» _________ ________ року, який зареєстрований за адресою: _____, місто ___________, вулиця __________, будинок № ___, квартира № ___, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ___________.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

5.1. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями усім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів. Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями: держави, створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов’язаннями Товариства.

5.2. Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями Учасників, а Учасники несуть відповідальність по зобов’язаннях Товариства виключно внесеними вкладами до Статутного капіталу Товариства. Учасники не несуть відповідальність по зобов’язанням Товариства в частині, що перевищають розмір їх вкладів в Статутний капітал Товариства. Якщо Учасник не повністю вніс вклад, то він несе відповідальність за зобов’язаннями Товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

 

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ діяльності ТОВАРИСТВА

  • Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної, посередницької діяльності, виконання робіт і надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності та інших видів діяльності, реалізації економічних і соціальних інтересів Учасників.
  • Предметом діяльності Товариства є:

 • _________________________________________________________________;

 • ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ: Купівля та продаж власного нерухомого майна; Агентства нерухомості; Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
 • РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ: Рекламна діяльність; Рекламні агентства; Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
 • КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ: Загальне прибирання будинків; Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів; Інші види діяльності із прибирання; Надання ландшафтних послуг; Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; Виробництво електроенергії; Передача електроенергії; Розподілення електроенергії; Торгівля електроенергією; Виробництво газу; Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи; Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря; Забір, очищення та постачання води; Каналізація, відведення й очищення стічних вод; Збирання, оброблення й видалення відходів; Відновлення матеріалів; Збирання відходів; Збирання безпечних відходів; Збирання небезпечних відходів; Оброблення та видалення відходів; Оброблення та видалення безпечних відходів; Оброблення та видалення небезпечних відходів; Інша діяльність щодо поводження з відходами;
 • БУДІВНИЦТВО: Організація будівництва будівель; Будівництво житлових і нежитлових будівель; Будівництво доріг і автострад; Будівництво залізниць і метрополітену; Будівництво мостів і тунелів; Будівництво трубопроводів; Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій; Будівництво водних споруд; Будівництво інших споруд; Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; Розвідувальне буріння; Електромонтажні роботи; Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; Інші будівельно-монтажні роботи; Штукатурні роботи; Установлення столярних виробів; Покриття підлоги й облицювання стін; Малярні роботи та скління; Інші роботи із завершення будівництва; Покрівельні роботи; Інші спеціалізовані будівельні роботи;
 • ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ: Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; Торгівля іншими автотранспортними засобами; Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів; Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками; Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами; Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами; Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; Оптова торгівля квітами та рослинами; Оптова торгівля живими тваринами; Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою; Оптова торгівля фруктами й овочами; Оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами; Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; Оптова торгівля напоями; Оптова торгівля тютюновими виробами; Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами; Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Оптова торгівля текстильними товарами; Оптова торгівля одягом і взуттям; Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення; Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення; Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами; Оптова торгівля фармацевтичними товарами; Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям; Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами; Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням; Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього; Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; Оптова торгівля верстатами; Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва; Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва; Оптова торгівля офісними меблями; Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; Оптова торгівля металами та металевими рудами; Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього; Оптова торгівля хімічними продуктами; Оптова торгівля іншими проміжними продуктами; Оптова торгівля відходами та брухтом; Неспеціалізована оптова торгівля; Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля пальним; Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах; Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям; Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
 • ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ: Видання книг; Видання довідників і каталогів; Видання газет; Видання журналів і періодичних видань; Інші види видавничої діяльності; Видання комп’ютерних ігор; Видання іншого програмного забезпечення; Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; Демонстрація кінофільмів; Видання звукозаписів; Діяльність у сфері радіомовлення; Діяльність у сфері телевізійного мовлення; Діяльність у сфері проводового електрозв’язку; Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку; Діяльність у сфері супутникового електрозв’язку; Інша діяльність у сфері електрозв’язку; Комп’ютерне програмування; Консультування з питань інформатизації; Діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням; Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем; Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; Веб-портали; Діяльність інформаційних агентств; Надання інших інформаційних послуг;
 • ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: Діяльність у сфері права; Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; Діяльність головних управлінь (хед-офісів); Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю; Консультування з питань комерційної діяльності й керування; Діяльність у сфері архітектури; Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; Технічні випробування та дослідження; Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій; Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук; Рекламні агентства; Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки; Спеціалізована діяльність із дизайну; Діяльність у сфері фотографії; Надання послуг перекладу; Інша професійна, наукова та технічна діяльність; Ветеринарна діяльність; нерухомості; Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
 • ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ: Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; Надання в оренду вантажних автомобілів; Прокат товарів для спорту та відпочинку; Прокат відеозаписів і дисків; Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку; Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; Надання в оренду будівельних машин і устаткування; Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп’ютерів; Надання в оренду водних транспортних засобів; Надання в оренду повітряних транспортних засобів; Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів; Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами; Діяльність агентств працевлаштування; Діяльність агентств тимчасового працевлаштування; Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами; Діяльність туристичних агентств; Діяльність туристичних операторів; Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність; Діяльність приватних охоронних служб; Обслуговування систем безпеки; Проведення розслідувань; Надання ландшафтних послуг; Надання комбінованих офісних адміністративних послуг; Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; Діяльність телефонних центрів; Організування конгресів і торговельних виставок; Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій; Надання інших допоміжних комерційних послуг; Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки; Діяльність екстериторіальних організацій і органів;
 • ОСВІТА: Дошкільна освіта; Початкова освіта; Загальна середня освіта; Професійно-технічна освіта; Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу; Вища освіта; Освіта у сфері спорту та відпочинку; Освіта у сфері культури; Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів; Інші види освіти; Допоміжна діяльність у сфері освіти;
 • ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ: Діяльність лікарняних закладів; Загальна медична практика; Спеціалізована медична практика; Стоматологічна практика; Інша діяльність у сфері охорони здоров’я; Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання; Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію; Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів; Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання; Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів; Денний догляд за дітьми; Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання;
 • МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК: Театральна та концертна діяльність; Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів; Індивідуальна мистецька діяльність; Функціювання театральних і концертних залів; Функціювання бібліотек і архівів; Функціювання музеїв; Діяльність із охорони та використання пам’яток історії, будівель та інших пам’яток культури; Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників; Організування азартних ігор; Функціювання спортивних споруд; Діяльність спортивних клубів; Діяльність фітнес-центрів; Інша діяльність у сфері спорту; Функціювання атракціонів і тематичних парків; Організування інших видів відпочинку та розваг;
 • СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО: Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг: Вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур; Вирощування рису; Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; Вирощування цукрової тростини; Вирощування тютюну; Вирощування прядивних культур; Вирощування інших однорічних і дворічних культур; Вирощування винограду; Вирощування тропічних і субтропічних фруктів; Вирощування цитрусових; Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів; Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів; Вирощування олійних плодів; Вирощування культур для виробництва напоїв; Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур; Вирощування інших багаторічних культур; Відтворення рослин; Розведення великої рогатої худоби молочних порід; Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів; Розведення коней та інших тварин родини конячих; Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих; Розведення овець і кіз; Розведення свиней; Розведення свійської птиці; Розведення інших тварин; Змішане сільське господарство; Допоміжна діяльність у рослинництві; Допоміжна діяльність у тваринництві; Післяурожайна діяльність; Оброблення насіння для відтворення; Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг; Лісове господарство та лісозаготівлі: Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; Лісозаготівлі; Збирання дикорослих недеревних продуктів; Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві; Рибне господарство: Морське рибальство; Прісноводне рибальство; Морське рибництво (аквакультура); Прісноводне рибництво (аквакультура);
 • ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ: Виробництво м’яса; Виробництво м’яса свійської птиці; Виробництво м’ясних продуктів; Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків; Перероблення та консервування картоплі; Виробництво фруктових і овочевих соків; Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів; Виробництво олії та тваринних жирів; Виробництво маргарину і подібних харчових жирів; Перероблення молока, виробництво масла та сиру; Виробництво морозива; Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості; Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів; Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання; Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів; Виробництво цукру; Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів; Виробництво чаю та кави; Виробництво прянощів і приправ; Виробництво готової їжі та страв; Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів; Виробництво інших харчових продуктів; Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; Виробництво готових кормів для домашніх тварин; Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв; Виробництво виноградних вин; Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин; Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів; Виробництво пива; Виробництво солоду; Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки; Виробництво тютюнових виробів; Підготування та прядіння текстильних волокон; Ткацьке виробництво; Оздоблення текстильних виробів; Виробництво трикотажного полотна; Виробництво готових текстильних виробів;  Виробництво килимів і килимових виробів; Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток; Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу; Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення; Виробництво інших текстильних виробів; Виробництво одягу зі шкіри; Виробництво робочого одягу; Виробництво іншого верхнього одягу; Виробництво спіднього одягу; Виробництво іншого одягу й аксесуарів; Виготовлення виробів із хутра; Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів; Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу; Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра; Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів; Виробництво взуття; Лісопильне та стругальне виробництво; Виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону; Виробництво щитового паркету; Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів; Виробництво дерев’яної тари; Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння; Виробництво паперової маси; Виготовлення виробів з паперу та картону; Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари; Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення; Виробництво паперових канцелярських виробів; Виробництво шпалер; Виробництво інших виробів з паперу та картону; Друкування газет; Друкування іншої продукції; Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг; Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг; Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення; Виробництво коксу та коксопродуктів; Виробництво продуктів нафто перероблення; Виробництво промислових газів; Виробництво барвників і пігментів; Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин; Виробництво інших основних органічних хімічних речовин; Виробництво добрив і азотних сполук; Виробництво пластмас у первинних формах; Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах; Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції; Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик; Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; Виробництво парфумних і косметичних засобів; Виробництво вибухових речовин; Виробництво клеїв; Виробництво ефірних олій; Виробництво іншої хімічної продукції; Виробництво штучних і синтетичних волокон; Виробництво основних фармацевтичних продуктів; Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок; Виробництво інших гумових виробів; Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; Виробництво тари з пластмас; Виробництво будівельних виробів із пластмас; Виробництво інших виробів із пластмас; Виробництво листового скла; Формування й оброблення листового скла; Виробництво порожнистого скла; Виробництво скловолокна; Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних; Виробництво вогнетривких виробів; Виробництво керамічних плиток і плит; Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини; Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів; Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів; Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури; Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення; Виробництво інших керамічних виробів; Виробництво цементу; Виробництво вапна та гіпсових сумішей; Виготовлення виробів із бетону для будівництва; Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва; Виробництво бетонних розчинів, готових для використання; Виробництво сухих будівельних сумішей; Виготовлення виробів із волокнистого цементу; Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу; Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю; Виробництво абразивних виробів; Виробництво неметалевих мінеральних виробів; Виробництво чавуну сталі та феросплавів; Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі; Холодне волочіння прутків і профілів; Холодний прокат вузької штаби; Холодне штампування та гнуття; Холодне волочіння дроту; Виробництво дорогоцінних металів; Виробництво алюмінію; Виробництво свинцю, цинку й олова; Виробництво міді; Виробництво інших кольорових металів; Виробництво ядерних матеріалів; Лиття чавуну; Лиття сталі; Лиття легких кольорових металів; Лиття інших кольорових металів; Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; Виробництво металевих дверей і вікон; Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення; Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів; Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення; Виробництво зброї та боєприпасів; Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; Оброблення металів та нанесення покриття на метали; Механічне оброблення металевих виробів; Виробництво столових приборів; Виробництво замків і дверних петель; Виробництво інструментів; Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів; Виробництво легких металевих паковань; Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин; Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів; Виробництво інших готових металевих виробів; Виробництво електронних компонентів; Виробництво змонтованих електронних плат; Виробництво комп’ютерів і периферійного устаткування; Виробництво обладнання зв’язку; Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення; Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; Виробництво годинників; Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування; Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування; Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних; Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів; Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури; Виробництво батарей і акумуляторів; Виробництво волоконно-оптичних кабелів; Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів; Виробництво електромонтажних пристроїв; Виробництво електричного освітлювального устаткування; Виробництво електричних побутових приладів; Виробництво неелектричних побутових приладів; Виробництво іншого електричного устаткування; Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів; Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування; Виробництво інших помп і компресорів; Виробництво інших кранів і клапанів; Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів; Виробництво печей і пічних пальників; Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування; Виробництво офісних машин і устаткування; Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів; Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування; Виробництво інших машин і устатковання загального призначення; Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства; Виробництво металообробних машин; Виробництво інших верстатів; Виробництво машин і устатковання для металургії; Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва; Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну; Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів; Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону; Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми; Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення; Виробництво автотранспортних засобів; Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів; Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів; Будування суден і плавучих конструкцій; Будування прогулянкових і спортивних човнів; Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу; Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування; Виробництво військових транспортних засобів; Виробництво мотоциклів; Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок; Виробництво інших транспортних засобів і обладнання; Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі; Виробництво кухонних меблів; Виробництво матраців; Виробництво інших меблів; Карбування монет; Виробництво ювелірних і подібних виробів; Виробництво біжутерії та подібних виробів; Виробництво музичних інструментів; Виробництво спортивних товарів; Виробництво ігор та іграшок; Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; Виробництво мітел і щіток; Виробництво іншої продукції; Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів; Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення; Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування; Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів; Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів; Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів; Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування; Установлення та монтаж машин і устаткування;
 • ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ: Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; Діяльність інших засобів тимчасового розміщування; Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; Постачання готових страв для подій; Постачання інших готових страв; Обслуговування напоями;
 • НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ: Діяльність організацій промисловців і підприємців; Діяльність професійних громадських організацій; Діяльність професійних спілок; Діяльність релігійних організацій; Діяльність політичних організацій; Діяльність інших громадських організацій; Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування; Ремонт обладнання зв’язку; Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання; Ремонт взуття та шкіряних виробів; Ремонт меблів і домашнього начиння; Ремонт годинників і ювелірних виробів; Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку; Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів; Надання послуг перукарнями та салонами краси; Організування поховань і надання суміжних послуг; Діяльність із забезпечення фізичного комфорту; Надання інших індивідуальних послуг.

 • Товариство має універсальну правоздатність, може мати цивільні права та нести цивільні обов’язки, що необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, в тому числі прямо не передбачених в статуті і не заборонених діючим законодавством України.
 • Якщо для здійснення якої-небудь діяльності знадобиться ліцензія, декларація, інша дозвільна документація то цей вид діяльності буде здійснюватися після їх одержання.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

7.1. Учасники Товариства мають право: брати участь в управлінні справами Товариства; отримувати частку прибутку (дивідендів) від діяльності Товариства пропорційно своїй частці у статутному капіталі Товариства; брати участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру; висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства; одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків; придбавати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, що виробляються Товариством, обирати та бути обраними до органів Товариства.

Учасники Товариства мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

На клопотання Учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів Учасників; вийти з Товариства у встановленому порядку; набувати інших прав, передбачених чинним в Україні законодавством. Учасник Товариства має право вийти з нього, повідомивши про свій вихід не пізніше ніж за три місяці без права передачі частки третім особам. Учасник, який виходить із Товариства, має право на виплату суми, що дорівнює вартості частини майна, пропорційній його частці у статутному капіталі Товариства. За домовленістю між учасником Товариства та Товариством виплата зазначеної суми може бути замінена на передачу майна в натурі. Якщо вклад до статутного капіталу здійснено шляхом передачі права на користування майном, відповідне майно повертається учасникові Товариства без виплати винагороди.

7.2. Учасники Товариства зобов’язані: додержуватися вимог установчих документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів Учасників і інших органів управління Товариства; виконувати свої зобов’язання перед Товариством; утримуватися від діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; сприяти Товариству в його діяльності; своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, передбаченими цим Статутом Товариства; нести інші обов’язки, що передбачені чинним в Україні законодавством.

8. Господарська діяльність ТОВАРИСТВА

 • Товариство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах повного господарського розрахунку, несе відповідальність за результати своєї діяльності, за виконання прийнятих на себе зобов’язань перед партнерами по укладених договорах, перед державним бюджетом і банками згідно діючого законодавства України.
 • Товариство є власником: майна, переданого учасниками Товариства до його статутного капіталу; коштів, переданих йому Учасниками Товариства; коштів, майна і прав на майно організацій, правонаступником яких є Товариство; продукції, виробленої Товариством у результаті його господарської діяльності; отриманих доходів, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених діючим законодавством України.
 • Товариство для здійснення статутних задач має наступні права (але не обмежуючись ними): створювати юридичні особи в тому числі дочірні підприємства з правом юридичної особи, а також філії, представництва, виробничі відділи й інші відособлені підрозділи із правом відкриття поточних рахунків, затверджувати положення; використовувати у своїй діяльності автотранспорт, устаткування й інше майно, що відноситься до основних фондів; організовувати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва шляхом придбання ресурсів безпосередньо у виробників, в оптовій торгівлі, у тому числі на ярмарках, аукціонах і в організаціях матеріально-технічного постачання, а також у громадян за цінами й тарифами в порядку, встановленому відповідно до чинного законодавства України і за згодою сторін; укладати на території України та за її межами договори, вчиняти інші юридичні дії (правочини) з підприємствами, установами, будь-якими юридичними та фізичними особами, у тому числі договори купівлі-продажу, міни (бартеру), доручення, комісії, дарування, підряду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності, оренди, лізингу, факторингу, схову, застави та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії, тощо; продавати, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України; набувати майнові та особисті немайнові права; виступати стороною в судах загальної юрисдикції усіх інстанцій в тому числі в господарських судах, адміністративних судах, третейських судах, місцевих судах загальної юрисдикції та інших судових установах усіх інстанцій і юрисдикцій, випускати і реалізовувати цінні папери; отримувати позики від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку, надавати безвідсоткові позики та позички працівникам та Учасникам в порядку, передбаченому чинним законодавством України; відкривати рахунки в банках, як в Україні, так і за її межами в установленому законодавством порядку, користуватися банківськими кредитами; володіти й користуватися земельними ділянками й іншими природними ресурсами у встановленому законодавством порядку; на добровільних засадах вступати в союзи, господарські Товариства, асоціації, концерни й інші об’єднання; враховувати у своїй діяльності інтереси споживача і його вимоги до якості продукції, робіт, послуг; орендувати у встановленому порядку жилі і нежилі приміщення й інші основні фонди, надавати в оренду свої приміщення й основні фонди громадянам і юридичним особам; направляти, в тому числі й за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом роботи; брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти; залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових угод та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін; за встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпортні операції;самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки т а інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством, а також Товариство може мати й інші права, що не заборонені чинним законодавством України.
 • Товариство зобов’язане: забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров’я працівників, населення і споживачів продукції; забезпечувати охорону комерційної таємниці та вживати усіх дозволених діючим законодавством України заходів щодо охорони комерційної таємниці; здійснювати інші обов’язки, що передбачені чинним законодавством України.
 • Товариство вільне у виборі предмету договорів (правочинів), визначенні обов’язків, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та рішенням Загальних зборів Учасників та реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами й тарифами, відповідно до чинного законодавства України і за згодою сторін. Товариство здійснює розрахунки за своїми обов’язками згідно з діючим законодавством України.
 • Товариство здійснює у встановленому порядку оперативний бухгалтерський облік, веде статистичну звітність.

9. Статутний КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА і порядок його формування

 • Для забезпечення діяльності Товариства Статутний капітал Товариства може утворюватися з грошових коштів, матеріальних цінностей (будинки, споруди, обладнання тощо), прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також будь-якими майновими та немайновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність).
 • Статутний капітал Товариства формується шляхом внесків Учасників (Засновників) грошовими коштами і складає ______________________(____________________________) гривень.

9.2.1. Частка Статутного капіталу фізичної особи – громадянина України _______________  включає грошові кошти та становить _________________ (______________) гривень, що складає ___,0 % Статутного капіталу Товариства.

9.2.2. Частка Статутного капіталу фізичної особи – громадянина України _________________ включає грошові кошти та становить ________________ (_____________) гривень, що складає ___,0 % Статутного капіталу Товариства.

 • Вклад буде внесений Учасниками Товариства до закінчення першого року після реєстрації Товариства відповідно до статті 52 Закону України «Про господарські товариства», в редакції станом на момент державної реєстрації цього Статуту.
 • Вклади, внесені Учасниками (Засновниками), становлять їх частку у Статутному капіталу Товариства.
 • Внесення внеску може бути у формі коштів, цінних паперів, майнових та немайнових прав, матеріальних цінностей, рухомого і нерухомого майна. Порядок внесення внесків, строки їх внесення визначаються сторонами у Статуті. Незалежно від форми внеску вартість його оцінюється в грошовій одиниці України. У випадку, коли майно передається тільки в користування Товариству, розмір внеску і відповідна частка у Статутному капіталі визначається Загальними зборами Учасників.
 • Збільшення чи зменшення Статутного капіталу відбувається за рішенням Загальних зборів Учасників в порядку, визначеному чинним Законом України «Про господарські товариства» та у випадках, якщо це буде визнано за необхідне із внесенням змін до Статуту Товариства.

10. Утворення й використання фондів ТОВАРИСТВА, платежі в бюджет

 • Фінансові ресурси Товариства формуються за рахунок коштів від реалізації продукції (робіт, послуг), кредитів, доходів, отриманих від продажу цінних паперів і інших фінансових інструментів.
 • З доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) і інших надходжень відшкодовуються матеріальні й прирівнювані до них витрати, витрати на оплату праці, сплачуються податки, страхові платежі, сплачуються відсотки по кредитах. Чистий прибуток, що залишається, надходить у повне розпорядження Товариства. Загальні збори Учасників приймають рішення щодо використання цього прибутку.
 • Оплата праці працівників Товариства здійснюється за рахунок коштів фонду оплати праці.
 • Товариство вносить у бюджет своєчасно і у повному обсязі податки і платежі, установлені чинним законодавством.

11. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

 • У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25 % Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного (страхового) фонду не може бути менш як 5 % суми чистого прибутку.
 • Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрата Резервного (страхового) фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.
 • Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідація фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Загальними зборами Учасників.

12. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

 • Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов’язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання. Виплата частки прибутку Учасникам Товариства проводиться за рішенням Загальних зборів Учасників. Умови та порядок виплати частки прибутку визначаються Загальними зборами Учасників.
 • Збитки від діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів резервного фонду, а в разі їх недостатності – у порядку, визначеному Загальними зборами Учасників.

13. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА його ПОСАДОВІ ОСОБИ

 • Органами товариства є: Загальні збори Учасників; виконавчий орган і ревізійна комісія (ревізор).

13.2. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників.

13.2.1. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше ніж один раз на рік.

У випадку неплатоспроможності Товариства, виникнення загрози значного зменшення статутного капіталу, а також за необхідністю скликаються позачергові Загальні збори Учасників.

Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 (двадцятьма) відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 (двадцяти п’яти) календарних днів Голова Загальних зборів Учасників Товариства  не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори Учасників. Про проведення Загальних зборів Учасники повідомляються шляхом розсилання письмового повідомлення (рекомендований лист, телекс, факс, або нарочно) з вказівкою місця проведення, часу і порядку денного Загальних зборів. Повідомлення повинне бути надіслано не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до скликання Загальних зборів Учасників. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 (двадцять п’ять) календарних днів до початку Загальних зборів Учасників, а за згодою всіх Учасників і в менший строк. Не пізніш як за 7 (сім) днів до скликання Загальних зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного; Учасники Загальних зборів, які беруть участь в зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується Учасниками, що володіють більше 60 (шістдесят) голосами або головою та секретарем зборів, які можуть обираються Загальними зборами для кожних Загальних зборів.

13.2.2. Прийняття рішення Загальними зборами Учасників:

13.2.2.1. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 51 (п’ятдесят один) % голосів. Брати участь у Загальних зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства; З питань  визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу, а також при вирішенні питання про виключення Учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 (п’ятдесят) відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів. З питань не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на зборах;

Кожен з Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі.

Голосування на Загальних зборах Учасників провадиться за принципом – на один відсоток Статутного капіталу припадає один голос; Учасник може передати свої повноваження представнику. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства; У разі необхідності допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, які повинні протягом 30 (тридцяти) календарних днів, з моменту отримання проекту рішення, у письмовій формі повідомити щодо нього свою думку (свій варіант голосування). Протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування всі вони повинні бути поінформовані Головою Товариства (Головою зборів) про прийняте рішення.

13.2.2.2. Загальні збори Учасників мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, в тому числі і ті, що віднесені до компетенції виконавчого органу Товариства.

 • До виключної компетенції Загальних зборів Учасників відноситься:
  • Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання.
  • Внесення змін до Статуту Товариства.
  • Вирішення питання про прийняття в Товариство нових учасників та виключення Учасників з його складу.
  • Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів.
  • Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії (Ревізора).
  • Затвердження Положень про фонди, які створюються в Товаристві.
  • Затвердження правил процедур та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства.
  • Прийняття рішення щодо надання дозволу Учаснику передати свою частку у Товаристві іншій особі.
  • Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
  • Створення, реорганізація та ліквідація створених юридичних осіб, включаючи дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.
  • Створення та відкликання виконавчого органу Товариства. Призначення Директора (виконуючого обов’язки Директора), укладення з ним контракту, надання йому відпустки, звільнення (відкликання) тощо.
  • Затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії (Ревізора), порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
  • Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.
  • Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.
 • Повноваження Загальних зборів Учасників в сфері розпорядження майном (майновим правами та обов’язками) Товариства:
  • Прийняття рішення про відчуження (будь-якої передачі прав власності у будь-якому вигляді): нерухомості, земельних ділянок, природних ресурсів, транспортних засобів та інших основних засобів, корпоративних прав, майнових та немайнових прав Товариства.
  • Прийняття рішення стосовно передачі в заставу (іпотеку): нерухомості, земельних ділянок, природних ресурсів, транспортних засобів та інших основних засобів, корпоративних прав, майнових та немайнових прав Товариства.
  • Прийняття рішення про укладення договору надання в оренду (позичку) на строк більше трьох років або на невигідних для Товариства умовах: нерухомості, земельних ділянок, природних ресурсів, транспортних засобів та інших основних засобів, корпоративних прав, майнових та немайнових прав Товариства.
  • Прийняття рішення про укладання кредитних договорів, договорів позички і договорів фінансового лізингу та передання майна включаючи майнові та немайнові права Товариства в заставу.
  • Прийняття рішення про укладання договорів спільної діяльності (договір простого товариства), або інших угод (правочинів) сума яких перевищує десять мінімальних заробітних плат.
  • Прийняття рішення про придбання корпоративних прав або участі у створенні юридичної особи.
  • Прийняття рішення щодо видачі доручень і довіреностей на право володіння, користування та розпорядження майном та майновими правами Товариства, сума яких перевищує десять мінімальних заробітних плат.
  • Прийняття рішень з інших питань за своєю ініціативою або за поданням Директора, Ревізійної комісії (Ревізора) або з власної ініціативи.

13.2.4. У випадку, коли Голова Загальних зборів Учасників Товариства вважає, що дії чи бездіяльність Президента шкодять інтересам Товариства, Голова Загальних зборів Учасників Товариства одночасно з направленням повідомлень учасникам про скликання з цього приводу позачергових Зборів має право відсторонити Президента від виконання повноважень до дня скликання Зборів, а у випадку неможливості провести Загальні збори Учасників зі збігом десятиденного строку з моменту відсторонення Президента, призначити на цей період виконуючого обов’язки Президента.

13.2.5. Погодження кандидатури головного бухгалтера Товариства.

 • Виконавчий орган Товариства:
  • Президент підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання його (їх) рішень і не вправі приймати рішення, обов’язкові для Вищого органу Товариства.
  • Президента вирішує усі питання діяльності Товариства, які не віднесено до компетенції Загальних зборів Учасників. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать йому (їм), до компетенції Президента..
  • Між Товариством та Президентом може укладатися контракт, у якому визначаються його обов’язки і права, рівень матеріального забезпечення й умови звільнення із займаної посади. Контракт від імені Товариства підписує Уповноважений Загальними зборами Учасник.
  • Президента може бути у будь-який час усунуто від виконання своїх обов’язків за рішенням Загальних зборів Учасників, з цього моменту повноваження Президента припиняються.
  • Президент має право:
 • без доручення, в обсязі повноважень наданих цим Статутом діяти від імені Товариства (представляти інтереси Товариства) у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, організаціями, установами, суб’єктами господарської діяльності та іншими юридичними і фізичними особами різних юрисдикцій.
 • видавати Правила внутрішнього трудового розпорядку і визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 • призначати та звільняти Головного бухгалтера Товариства та виконуючого обов’язки головного бухгалтера та інших працівників Товариства;
 • укладати від імені Товариства різні правочини (контракти, договори, угоди) не віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників;
 • давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;
 • самостійно видавати накази, розпорядження, вказівки та інші акти управління Товариства;
 • підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов’язані з поточною господарською діяльністю Товариства;
 • звітувати перед Засновником Товариства в строки та по формам, затвердженим відповідними рішеннями Засновників;
 • на власний розсуд видавати довіреності третім особам на представництво інтересів Товариства в судах всіх інстанцій та юрисдикцій (всіх судових установах України) та у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, організаціями, установами, суб’єктами господарської діяльності та іншими юридичними і фізичними особами різних юрисдикцій;
 • укладати угоди про надання в оренду (позичку) на строк не більше трьох років: нерухомості, земельних ділянок, природних ресурсів, транспортних засобів та інших основних засобів, корпоративних прав, майнових та немайнових прав Товариства та якщо сума правочину не перевищує 500 000,00 (П’ятсот тисяч) гривень.
  • Вчинення дій, прийняття рішень, укладення договорів (правочинів), які віднесено до виключної компетенції Загальних зборів вчинюються виконавчим органом після попереднього одержання дозволу (рішення) вищого органу Товариства.
  • У разі відсутності Директора або у разі необхідності, Вищий орган Товариства обирає особу, що буде тимчасово виконувати обов’язки Директора (виконуючого обов’язки Директора), за письмовою згодою останньої. Виконуючий обов’язки Директора обирається тимчасово, і його повноваження дійсні до призначення Директора або припинення необхідності відповідно. Виконуючий обов’язки Директора має всі права, обмеження і несе всі обов’язки Директора згідно положень цього Статуту, і діє на його підставі, якщо інше не буде визначене рішенням Вищого органу Товариства.
 • Ревізійна комісія (Ревізор):
  • Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється ревізійною комісією (Ревізором), що утворюється (призначається) Загальними зборами Учасників з числа учасників Товариства. Директор не може бути членом ревізійної комісії (Ревізором). У випадку неможливості створити ревізійну комісію у складі трьох осіб, Загальні збори Учасників призначають Ревізора, в цьому випадку положення щодо колегіальності цього органу не застосовується. Якщо Товариство має одного учасника, то він і виконує функції та має повноваження Ревізора.
  • Перевірки діяльності Директора проводяться Ревізійною комісією (Ревізором) за рішенням Загальних зборів Учасників, або з власної ініціативи. Ревізійна комісія (Ревізор) вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень. Ревізійна комісія (Ревізор) складає висновок по річних звітах та балансах і доповідає Загальним зборам Учасників про результати проведених перевірок.
  • Ревізійна комісія (Ревізор), в разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства або якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, може вимагати скликання Загальних зборів Учасників.

14. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА та Перехід частки (її частини) учасника

у статутному капіталі товариства до іншої особи

 • Вихід Учасника Товариства можливий за умови дотримання чинного законодавства України, в такому разі приймається рішення про реорганізацію Товариства, вхід іншого Учасника, ліквідація, тощо.
 • За умови дотримання чинного законодавства України при виході Учасника з Товариства йому сплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці в Статутному капіталі Товариства. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 (Дванадцяти) місяців з дня виходу. На вимогу Учасника та за згодою Товариства його вклад до Статутного капіталу може бути повернений повністю або частково в натуральній формі.
 • Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.
 • При реорганізації юридичної особи, Учасника Товариства, або у зв’язку із смертю громадянина, Учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства.
 • У випадку смерті громадянина, Учасника Товариства, спадкоємці можуть вступити до Товариства. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації (смерті) Учасника. У цих випадках розмір Статутного капіталу підлягає зменшенню.
 • Учасника Товариства, що систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства на підставі рішення Загальних зборів Учасників Товариства, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. При цьому цей Учасник (його представник) у голосуванні участі не бере, це положення застосовується коли учасників більше одного.
 • Учасник Товариства може за згодою решти Учасників відступити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам цього ж Товариства або третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який її відступив, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі.
 • Передача частки (її частини) третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу Учасником, який її відступає. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов’язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.
 • Учасник Товариства може відступити свою частку (її частину) третім особам. У випадку відступлення частини частки (входу іншого Учасника) в цей Статут вносяться зміни та вводяться положення щодо колегіальності Вищого органу Товариства.
 • Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку, встановленого статутом товариства чи домовленістю між його учасниками, частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.
 • Частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю може бути відчужена до повної її сплати лише в тій частині, в якій її уже сплачено.
 • У разі придбання частки (її частини) учасника самим товариством з обмеженою відповідальністю воно зобов’язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал відповідно до законодавства. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі проводяться без урахування частки, придбаної товариством.

15. ФIHАHСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬHIСТЬ

15.1.    Для досягнення статутної мети Товариство:

 • Відкриває рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства України.
 • Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для здійснення статутної дiяльностi.
 • Отримує від будь-яких фiнансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.
 • Самостійно встановлює порядок i умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на товари, послуги та роботи, що реалізуються, надаються чи виконуються Товариством.
 • Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всіх напрямках своєї діяльності.
 • Входить в об’єднання, створює різні види підприємств, а також приймає участь в їх діяльності.

16. ЗОВHIШHЬОЕКОHОМIЧHА ДIЯЛЬHIСТЬ

 • Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з діючим законодавством України, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.
 • Товариство має право здійснювати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти), за умови отримання, при необхідності відповідної ліцензії.
 • Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство керується чинним законодавством України та міжнародними угодами, ратифікованими Україною.
 • У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює: експорт товарів та послуг власного виробництва; експорт товарів та послуг не власного виробництва без переходу права власності; експорт товарів та послуг не власного виробництва з переходом права власності; імпорт товарів та послуг не для власних потреб з переходом права власності; тощо.

17. Трудові відносини

 • Згідно з законодавством України Товариство має трудовий колектив, який складають всі працівники, які на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших правових форм, що регулюють трудові відносини, беруть участь в діяльності Товариства.
 • Директор затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми та систему оплати праці співробітників та інших осіб, що залучаються до діяльності Товариства. Обов’язки та повноваження персоналу встановлюються внутрішніми документами Товариства, нормами чинного законодавства України і цим Статутом.
 • З кожним працівником може укладатися письмовий трудовий договір, який передбачає випробувальний термін та дозволяє Товариству скасувати такий договір у разі, якщо працівник порушує трудову дисципліну, проявляє некомпетентність або виконує свої службові обов’язки неефективно або незадовільно. Іноземні громадяни можуть бути відряджені до Товариства відповідно до контрактів про надання управлінських послуг, які укладаються з Товариством.
 • Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних фахівців (окремих осіб, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних закладів, вищих учбових закладів, Товариств та організацій), визначати форми та умови такого співробітництва в порядку, встановленому законодавством (штатні посади, за сумісництвом, договорами підряду, доручення, трудових угод, контрактів та інших форм угод, що передбачені цивільним та трудовим законодавством, з оплатою праці на договірних засадах).
 • Оплата праці та преміювання працівників Товариства, в тому числі й посадових осіб органів управління Товариства, здійснюється в межах фонду оплати праці, що фактично утворений.
 • Регулювання відносин з питань охорони і умов праці, соціального захисту працівників відбувається у відповідності із чинним законодавством. У Товаристві може бути укладений колективний договір між його Учасником (повноважним представником) і трудовим колективом.

18. Соціальне забезпечення

 • Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню, медичному страхуванню і соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, встановлених діючим законодавством України.
 • Товариство забезпечує для всіх працюючих безпечні умови праці.

19. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

19.1. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.

19.2. Товариство складає відповідно до законодавства фінансову звітність, на підставі якої визначаються фінансові результати його діяльності.

19.3. Перший фінансовий рік Товариства розпочинається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Кожний наступний фінансовий рік відповідає календарному.

19.4. Товариство забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам державної статистики, іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

20. Комерційна таємниця таконфіденційна інформація

20.1. Товариство забезпечує зберігання комерційної таємниці та конфіденційної інформації, пов`язаної з виробництвом, технологіями, управлінням, фінансами, комерційною, господарською та іншою діяльністю Товариства.

20.2. Кожна посадова особа Товариства та його працівники зобов’язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, іншої конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і вживати всіх можливих розумних заходів, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації.

20.3. Товариство має право: на комерційну таємницю та конфіденційну інформацію; на визначення складу та обсягу інформації, що складає його комерційну таємницю та конфіденційну таємницю; на організацію захисту своєї комерційної таємниці та конфіденційної таємниці; вимагати від працівників та інших осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації та комерційної таємниці, додержуватись встановленого порядку і правил їх зберігання (не розповсюдження); не надавати стороннім юридичним і фізичним особам інформації, що складає його комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією (крім випадків, передбачених діючим законодавством).

20.4. Склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що містять комерційну таємницю в тому числі розробка і прийняття відповідних внутрішніх документів і рішень, визначається та затверджується Директором Товариства. Відомості, що не можуть представляти комерційну таємницю, визначаються законодавчими актами України.

21. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

21.1.       Припинення дiяльностi Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, розділу, виділу, перетворення) чи ліквідації. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів Учасників. При реорганiзацiї Товариства відбувається перехід всієї або частки сукупності прав та обов’язків, належних Товариству, до його правонаступників.

21.2.       Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках: за рішенням Загальних зборів Учасників; на підставі рішення суду в тому числі і за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у випадках передбачених чинним законодавством України; у випадку визнання Товариства банкрутом і в інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.

21.3.       Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цими органами в порядку, передбаченому чинним законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і надає його Учасникам Товариства.

21.4.       Грошові кошти, що залишаються в Товаристві, виручка від продажу його майна при ліквідації включно, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства та виконання зобов’язань перед бюджетом, банком, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, належать Учасникам.

21.5.       При виділі з Товариства частина прав та обов’язків Товариства переходить до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб за розподільчим балансом.

21.6. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

21.7.  Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей.

22. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

22.1.  Изменения в действующий Устав вносятся после утверждения соответствующего решения Общим собранием участников и приобретают юридическую силу после государственной регистрации.

22.2.  Если одно из положений настоящего Устава является или станет недействительным, это не является основанием для прекращения действия других положений Устава. Устав составлен на украинском языке в двух экземплярах. Все тексты имеют одинаковую силу и имеют одинаковую юридическую силу.

22.3.  Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Участники руководствуются действующим в Украине законодательством.

 

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ УЧАСТНИКОВ:

Физическое лицо – гражданин Украины ________________,  паспорт серии ___ № ____________, выдан __________ зарегистрированный по адресу: ______________, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов ______________.

__________________________________________________________________________________________________

(ФИО, подпись)

Физическое лицо – гражданин Украины ________________,  паспорт серии ___ № ____________, выдан __________ зарегистрированный по адресу: ______________, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов ______________.

__________________________________________________________________________________________________

(ФИО, подпись)

Регистрация ООО в Киеве и Киевской области

Скачать пример устава ООО Украина

Скачать пример Протокола создания ООО Украина

Автор:
Пролистать наверх