Реєстрація Асоціації в Україні

 • Що таке асоціація ?
 • Як створити асоціацію ?
 • Реєстрація асоціації інструкція

Реєстрація Асоціації ціна від 10.000 грн

Асоціація або Об’єднання юридичних осіб – це об’єднання на договірних підставах, метою якого є координація діяльності господарюючих суб’єктів (юридичних осіб). Координація діяльності асоціацією здійснюється централізацією функцій управлінь. Метою централізації управлінських функцій є кооперація виробництва, розвиток спеціалізації виробництва, створення ділянок спільного виробництва шляхом об’єднання технічних, виробничих і фінансових ресурсів, що в результаті призводить до максимального прибутку з мінімальними витратами.

Реєстрація Асоціації здійснюється при об’єднанні мінімум двох юридичних осіб. Завдання, які стоять за реєстрацією Асоціації – це об’єднання спільних зусиль в загальному напрямку діяльності, координація наукової, економічної, технічної, виробничої, будівельної та іншої діяльності юридичних осіб – членів асоціації. Діяльність асоціації не може приносити прибуток, так як, згідно законодавства, є неприбутковою організацією. Асоціація функціонує за рахунок членських внесків її членів. Внески є вступні, щомісячні, квартальні річні, цільові та інші.

Для державної реєстрації Асоціації нашим юристам необхідна інформація:

 • назва Асоціації (на укр. рус. англ. мовами).
 • форми і розміри внесків членів Асоціації.
 • форма керівного органу (колегіальний / одноосібний).
 • адреса реєстрації Асоціації (юридична адреса).
 • види діяльності Асоціації.
 • учасники Асоціації (дійсні асоційовані члени).

Документи, необхідні для реєстрації Асоціації:

 • Виписка з ЄДР (Свідоцтво реєстрації) учасника.Реєстрація Асоціації
 • Протокол Учасника про заснування Асоціації (готують наші юристи).
 • Паспорт, ІПН керівництва Асоціації (дирекція, бухгалтер); підписантів від засновників.

Базова послуга реєстрації Асоціації включає:

 • безкоштовне консультування з реєстрації Асоціації.
 • збір відомостей і підготовка документів Асоціації.
 • реєстрація Асоціації у державного реєстратора.
 • отримання Опису, Виписки з ЄДР.
 • реєстрація в податковій, органах статистики, ПФ (не мається на увазі отримання статусу неприбутковості і довідки з органів статистики).

Додатково оплачується:

 • юридична адреса – від 2500 грн.
 • переклад та нотаріальне завірення документів – індивідуально.
 • Витяг з ЄДР – 250 грн.
 • печатка- від 250 ргн.
 • відкриття рахунку в банку – від 1000 грн.
 • бухгалтерські послуги – від 1500 грн.
 • довідка про неприбутковість – 1000 грн.

Що таке Асоціація?

Асоціація – це юридична особа, яка є об’єднанням суб’єктів господарювання (юридичних осіб) (Товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств, ПРАТ, ЗАТ, інше).

Члени Асоціації можуть бути дійсними і асоційованими.

Дійсні члени Асоціації мають право:

брати участь в управлінні справами Асоціації;

голосувати при прийнятті рішень на Загальних Зборах;

вимагати розгляд на Загальних Зборах питань, що відносяться до діяльності Асоціації;

вибирати і бути обраним в органи управління Асоціації;

отримувати інформацію про діяльність Асоціації;

отримувати допомогу від Асоціації при захисті своїх законних прав та інтересів;

вийти зі складу членів Асоціації;

інші права передбачені Статутом Асоціації.

Асоційовані члени Асоціації мають всі права Дійсних членів, за винятком: голосування і прийняття рішення на Загальних зборах, обирати і бути обраним в органи управління Асоціації.

З ​​якою метою реєструється Асоціація?

Асоціація, як об’єднання юридичних осіб створюється з метою об’єднання і контролю (управління) адміністративних і виробничих функцій. Асоціація створюється через об’єднання між засновниками фінансів, майна з метою досягнення загальних потреб в господарської діяльності.

При реєстрації Асоціації, юридичні особи, що увійшли до складу Дійсних членів Асоціації зберігають за собою статус юридичних осіб. Юридичні особи, що увійшли до складу Асоціації так само можуть і вийти зі складу членів, зберігши за собою відповідальність, зобов’язання і права за договорами, укладеними з іншими юридичними особами. Асоціація, як юридична особа, відповідає перед своїми кредиторами виключно своїм майном.

Асоціація як об’єднання юридичних осіб не має права комерційного і фінансового впливу на своїх членів, так як основна її мета є адміністрування (управління / координування) господарської діяльності членів Асоціації, прийняття рішень управлінського характеру для вирішення загальних питань в їх господарської діяльності; вирішення питань пов’язаних між державою, контролюючими органами та членами Асоціації.

Як реєструється / як зареєструвати Асоціацію в Києві?

Реєстрація Асоціації здійснюється через державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Членські внески в Асоціації.

Для реалізації своїх цілей і завдань Правління Асоціації на Загальних Зборах приймає рішення про матеріальні внески.

В Асоціації існують такі основні види внесків:

Вступний внесок в Асоціацію – це одноразовий грошовий переказ, що оплачується при вступі в члени Асоціації в порядку та розмірах визначених рішенням Загальних Зборів.

Членський внесок в Асоціацію – це грошовий переказ, що оплачується Дійсним і асоційованим членами Асоціації щорічно в порядку і розмірах, визначених рішенням Загальних Зборів.

Цільовий внесок – це грошовий переказ, що оплачується Дійсним і асоційованим членами Асоціації, в разі необхідності цільового призначення для фінансування конкретних програм Асоціації, затверджених Загальними зборами в порядку і розмірах, визначених рішенням Правління Асоціації.

Прийняття та виключення з членства Асоціації.

Ухвалення в члени Асоціації та перекладом в категорію Дійсного члена здійснюється відповідно до Статуту, на підставі поданої заяви з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Факт вступу до Асоціації Свідченням про членство в Асоціації.

Членство в Асоціації припиняється виключно в зв’язку з виключенням учасника Асоціації або при виході учасника з Асоціації.

Звертайтеся до наших юристів для реєстрації Асоціації. Отримуйте якісні послуги і економте свій час.

реєстрація асоціації, реєстрація асоціації україна, реєстрація асоціації ціна, створити асоціацію, як створити асоціацію

Наші популярні послуги

Догори