Медична ліцензія

Ліцензія на медичну практику

Оформлення медичної ліцензії за 15 днів. Вартість від 6000 грн

Ліцензія на медичну практику – це документ дозвільного характеру гособразца, який видається Міністерством охорони здоров’я України, що засвідчує право суб’єкта господарювання (юридична або фізична особа-підприємець) надавати медичні послуги з дотриманням необхідних вимог.

Ліцензія на медичну практику Юридична компанія Факторія Груп надає всі послуги, які пов’язані з отриманням ліцензії на медпрактику в Києві. Наші фахівці мають багаторічний досвід в сфері корпоративного права та в тому числі ліцензування, що допоможе Вам значно заощадити час і гроші.

Отримання медичної ліцензії.

Медична практика – це діяльність, яка пов’язана з комплексом певних заходів в сфері охорони здоров’я, що повністю спрямовані на поліпшення здоров’я, збільшення рівня санітарної культури, запобігання захворюванням, діагностика захворювань, а також надання допомоги особам, які схильні до гострих і хронічних захворювань, і яка предоставляеться особами зі спеціальною освітою.

Слід зазначити, що здійснювати медичну практику можуть:

 • Юридична особа (установа), яке спеціалізіркеться на пердоставленіі медичних послуг, за умови дотримання вимог прописаних законодавцем.
 • Фізичної особа, яка має профільну освіту для здійснення приватної практики.

Необхідні документи для оформлення медичної ліцензії:

 • заяву на отримання ліцензії;
 • висновок СЕС про відповідність приміщень, в яких планується надаватися медпослуги, санітарним нормам і правилам, які встановлені в сфері охорони здоров’я;
 • документи, які підтверджують відповідність матеріально-технічної бази відповідно до вимог МОЗ;
 • документи, що підтверджують відповідність нормативно-правової бази, необхідної для здійснення діяльності;
 • документи, які підтверджують кваліфікацію медичного персоналу.

З огляду на часті відмов у сфері медичного ліцензування з боку МОЗ при оформленні документів на отримання ліцензії на медичну практику необхідно враховувати всі моменти і коректно заповнювати документи, строго дотримуючись номенклатурам затвердженим наказами МОЗ.

Оформлення медичної ліцензіїНеобхідно врахувати, що приміщення під медичну діяльність повинні відповідати госнормам для установ охорони здоров’я, а їх облаштування спеціальною технікою та обладнанням повинні відповідати табелям оснащення, які затверджені наказами МОЗ. Наголошуємо, що згідно чинному законодавству заборонено використання одного кабінету для надання медичних послуг за різними напрямками. Але допускається використання приміщення різними суб’єктами господарської діяльності за умови наявності документів за договором оренди, актів.

Також необхідно передбачити окремі приміщення для дитячого, інфекційного, туберкульозного, гінекологічного, психіатричного і дерматовенерологічного відділень.

Що стосується нормативно-правової бази для медичної практики необхідні наступні документи:

 • Статут
 • Штатний розклад
 • Перелік обладнання
 • Перелік номенклатури мед справ
 • Правила перебування пацієнтів
 • Правила і стандарти по сестринській догляду та маніпулятивним процедурам, миття та знезараження рук.
 • Правила дій співробітників при невідкладних станах
 • Положення по контролю якості виконання робіт.
 • У тому числі обліково-звітні статистичні форми первинної документації.

При підборі персоналу необхідно врахувати, що обов’язково необхідімо наявність головного лікаря та молодшого персоналу з відповідними спеціальностями.

Головлікар повинен мати:

 • сертифікат, який підтвержджує його кваліфікацію;
 • посвідчення, що підтверджує його кваліфікаційну категорію;
 • досвід роботи від трьох років.

При наданні характеристики персоналу, необхідно врахувати що всі лікарі-фахівці повинні відповідати всім затвердженим кваліфікаційним вимогам, і зобов’язані проходити підтвердження (підвищення) кваліфікації.

На даний момент ліцензія на медичну практику – безстрокова.

Термін реєстрації медичної ліцензії – від 15 днів.

Вартість ліцензії на медичну практику – від 6000 грн.

Вартість ліцензії на медичну практикуСлід зазначити, що державне мито сплачується після затвердження органом ліцензування позитивного рішення за вашою заявкою. Ліцензія видається через три дні після надання платіжного документа про сплату державного мита.

Після надання підтверджуючого оплату документа, ліцензія буде оформлена і видана не пізніше трьох робочих днів.

Види медичної діяльності, які підлягають ліцензуванню

Види медичної діяльності, що підлягають ліцензуванню, містять таку медичну допомогу:

 • екстрену;
 • первинну;
 • вторинну (спеціалізовану);
 • третинну (високоспеціалізовану);
 • паліативну;
 • медичну реабілітацію.

Звертаючись до фахівців Юридичної компанії Факторія Груп, ви отримаєте:

 • консультації по всім тонкощам ліцензування медичної практики
 • кваліфіковану допомогу в підготовці і оформленні необхідного пакету документів для отримання ліцензії на медичну практику;
 • медичну ліцензію швидко і при мінімальному вашу участь.

Для замовлення послуги Медична ліцензія ви можете звернутися до нас за телефонами: +380443830676 або +380932002011 або написати на пошту: info@www.faktoria-group.com.ua

Scroll to top