“Затверджено”  

Протокол №__  “__”___________ 200__ р. 

Загальних зборів учасників 

ТОВ “Шанс” 

 

 

 

Акт 

ліквідаційної комісії 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ШАНС», 

Ідентифікаційний код юридичної особи 00000000 

 

м. Київ        “__”___________ 200__ р. 

Ліквідатор на виконання власних повноважень склав цей акт про наступне: 

  1. “__”___________ 200__ р. до Єдиного державного реєстру був внесений запис про припинення шляхом ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю «Шанс» (далі – Товариство). 

  1. З результатами проведення аналізу фінансового становища Товариства, розрахунків з кредиторами, вчинення інших заходів, складено ліквідаційний баланс та надано на затвердження Загальним зборам учасників Товариства. 

  1. Усі кредитори Товариства були належним чином повідомлені про ліквідацію Товариства. Кредиторська заборгованість у Товариства відсутня. 

 

 

 

Ліквідатор 

ТОВ “Шанс”      П.П. Петров 

 
 
Scroll to top