+38093 200 20 11 +38098 877 80 71
Офис: г. Киев. ул. А. Довженка, 12А, офис 312 info@faktoria-group.com.ua

Акт  ліквідаційної комісії 

“Затверджено”  

Протокол №__  “__”___________ 200__ р. 

Загальних зборів учасників 

ТОВ “Шанс” 

 

 

 

Акт 

ліквідаційної комісії 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ШАНС», 

Ідентифікаційний код юридичної особи 00000000 

 

м. Київ        “__”___________ 200__ р. 

Ліквідатор на виконання власних повноважень склав цей акт про наступне: 

  1. “__”___________ 200__ р. до Єдиного державного реєстру був внесений запис про припинення шляхом ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю «Шанс» (далі – Товариство). 

  1. З результатами проведення аналізу фінансового становища Товариства, розрахунків з кредиторами, вчинення інших заходів, складено ліквідаційний баланс та надано на затвердження Загальним зборам учасників Товариства. 

  1. Усі кредитори Товариства були належним чином повідомлені про ліквідацію Товариства. Кредиторська заборгованість у Товариства відсутня. 

 

 

 

Ліквідатор 

ТОВ “Шанс”      П.П. Петров