Select Page

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ БАНКРУТСТВА

Найбільш правильний варіант для компанії (при реальній загрозі накладення санкцій під час проведення аудиту), є її ліквідація, яка відбувається шляхом банкрутства. Даний спосіб законний і може використовуватися для захисту, як від кредиторів, так і для реструктуризації активів. Одним з зручностей даної процедури є те, що немає необхідності для проведення позапланової обов’язкової перевірки податковою інспекцією.

Банкрутство ТОВ, основні переваги:

1) При визнання підприємства господарським судом банкрутом, не нараховується відсотки, неустойки та інші штрафні санкції, враховуючи всі види заборгованості компанії-банкрута;

2) При визнання підприємства господарським судом банкрутом знімають арешт з майна, а також інші обмеження, пов’язані з майном боржника;

3) При визнання підприємства господарським судом банкрутом не допускаються додаткові обмеження і арешти щодо розпорядження власністю збанкрутілого підприємства.

З чого починається процедура ліквідації ТОВ через банкроства?

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

Ксерокопія паспорта і ксерокопія коду директора та засновників розорилася компанії;

 Витяг про реєстрацію підприємства з ЄДРПОУ;

Довідка про статистику і свідоцтво про становлення на облік в податковій (4-ОПП);

Свідоцтво платника ЄП або ПДВ;

Інформацію про найманих працівників (якщо такі є);

Повідомлення про взяття на облік в фондах;

Штампи / печатка;

Баланс, складений за останню, а також поточну дату з обов’язковими розшифровками всіх рядків;

 Інформацію про будь-яких видах заборгованості (перед бюджетом, фондами, із зарплати кредиторська заборгованість з переліком реквізитів кредиторів і сумою боргу);

Інформацію про дебіторську заборгованість (надати список дебіторів, де вказані їх реквізити, суми боргу і т.д.);

Інформацію про наявну власності;

Надати виписки по рахунках.

Процедура банкрутства підприємства для кредиторів може бути вигідною. Так у них є можливість стягнення боргу. Якщо повернення заборгованості неможливий, кредитор, відповідно до закону, має право списувати як безнадійну заборгованість. Також у нього є шанс для зміни керівництва на підприємстві, яке має заборгованість.

При проведенні санації, реорганізації або ліквідації, необхідно правильно визначитися зі стратегією.

Ключову роль відіграє вибір арбітражного керуючого. Від рівня його професіоналізму та компетентності, напряму залежить успіх.

Арбітражні керуючі, які працюють в нашій компанії, є висококваліфікованими фахівцями. Вони мають досвід і необхідний обсяг знань в сфері проведення процедур банкрутства фірм. Допоможуть визначитися з найбільш оптимальною стратегією і вибрати оптимальні умови для успішної ліквідації компанії. Всю бюрократичну тяганину – вони беруть на себе. Крім роботи з документами, наші арбітражні керуючі займаються узгодженням спірних питань зі спеціальними фондами та державною податковою службою, а також іншими процесуальними діями.

1. Які зміни за недавній час відбулися в процедурі банкрутства підприємств?

Щороку процедура ліквідації підприємства через банкрутство стає складніше. Зараз вона являє собою найбільш трудомісткий процес. Наприклад, в 2013 році, був скасований «експрес-метод», як «банкрутство відсутнього боржника». На це йшло від чотирьох до п’яти місяців. Крім цього, регламентована процедура більшою мірою, не Законом України, а судовою практикою Вищого господарського суду. Це значно ускладнює процес.

2. Хто має право починати процедуру банкрутства?

Дана процедура може бути ініційовано кредиторами і самою компанією, що має заборгованості. Для кредитора така процедура є його законним правом, а для боржника, якщо компанія неплатоспроможна, він зобов’язаний подати заяву про неплатоспроможність в суд, ст.95 Закону про банкрутство. Якщо цей обов’язок не буде виконана – власнику компанії загрожує солідна відповідальність.

3. Що повинен враховувати кредитор, який планує ініціювання банкрутство компанії-боржника?

Зобов’язання має бути засвідчено рішенням суду. Сума вимог повинна становити більше 300 мінімальних заробітних плат. Наша компанія пропонує кредиторам залучати до справи саме незалежних експертів і арбітражних керуючих. Можна скористатися правом оскарження сумнівних угод, які були здійснені боржником до моменту виявлення розорення підприємства.

4. На що варто звертати увагу, якщо ініціюється банкрутство самої компанією?

Не встановлено законодавством особливих вимог, щодо боргу. Сума може бути будь-яка, але підприємство не повинно мати можливості для погашення заборгованості. Важливо забезпечити керівників заборгував підприємства. Завдяки вмілій роботі з активами і пасивами компанії. Також, необхідно грамотно продумати план по взаємодії з кредиторами.

5. Ваша компанія займається питаннями банкрутства вже більше 5 років. Які основні поради ви можете нам дати, враховуючи ваш досвід і навички роботи в даній сфері?

Процедура банкрутства вже не є виключно технічною процедурою, яка широкодоступними не мають відповідної кваліфікації юристів. Цей процес став довготривалим і витратний. Будь-який промах може не просто «знищити» всі ваші старання, але і принести нові проблеми. Головна порада полягає в обдуманому підході. Необхідно прорахувати як в шахах, розвиток подій на кілька ходів вперед і тільки потім діяти.

Основні витяги з Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Банкрутство ТОВ, згідно Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» – це процедура визнання господарським судом неможливості боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди ліквідувати або погасити встановлені в законному порядку, визначені цим Законом, фінансові вимоги кредиторів або контрагентів, не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури.

Процедура банкрутства підприємства регулюється Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Статтею 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено заходи, що зобов’язують керівництво і засновників ТОВ запобігти банкрутству ТОВ. У разі виникнення ознак банкрутства, директор ТОВ зобов’язаний відправити засновникам підприємства відомості щодо наявності ознак банкрутства. Засновниками ТОВ, яке має ознаки банкрутства можуть надати фінансову допомогу в розмірах, достатньої для погашення фінансових зобов’язань перед кредиторами, в тому числі, щодо виплати податків, пенсійних внесків і соціальних виплат. Гроші надійшли на підприємство у вигляді фінансової допомоги підлягають поверненню. Статтею 32 передбачено збільшення статутного капіталу ТОВ з метою відновлення платоспроможності боржника відповідно до плану санації.

Існує процедура відновлення платоспроможності ТОВ або санація. Ініціатором даної процедури може бути боржник або кредитори. Домовленість між боржником і кредитором щодо проведення відновлення платоспроможності боржника до відкриття справи про банкрутство може здійснитися як до, так і після виникнення заборгованості.

Згідно зі статтею 7 Закону «Про ліквідацію» щодо боржника застосовуються судові процедури банкрутства, це: Розпорядження майном боржника, мирова угода, санація, ліквідація. Заява про відкриття справи в суді про банкрутство може подати як боржник, так і кредитор в письмовому вигляді. До заяви додаються квитанція про сплату судового рішення, довіреність на представника, докази, що сума безспірних вимог кредитора або кредиторів в сумі складають не менше 300 розмірів мінімальної заробітної плати. Рішення суду про задоволення вимог кредиторів, що набуло законної сили. Постанова виконавчої служби про відкриття справи про вимогу кредиторів. Докази того, що сума вимог кредитора не забезпечена повністю заставою майна боржника. Господарський суд, при наявності зобов’язань боржника перед бюджетом, накладає мораторій на виплату заборгованості перед кредитором до погашення боржником зобов’язань по податках і зборах.

Над майном боржника встановлюється розпорядник. Розпорядження майном – це система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів боржника.

У разі неможливості проведення санації та погашення заборгованості перед кредиторами майном підприємства господарський суд приймає рішення про визнання боржника банкрутом. Банкрут – це боржник, неспроможність сплатити борги якого встановлена ​​в судовому порядку.

Юридичні наслідки визнання ТОВ банкрутом. У банкрута не виникає додаткових податкових зобов’язань по податках, зобов’язання перед кредиторами, крім витрат, пов’язаних з процедурою ліквідації підприємства. Припиняються калькуляції по нарахуванню неустойки, відсотків та інших санкцій за всіма видами заборгованості банкрута, призупиняється арешт, накладений на майно боржника чи інші обмеження щодо розпорядження майном.

Після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор проводить продаж майна банкрута через аукціон фізичним особам і юридичним особи щодо можливої ​​найвищою ціною. Виручені гроші розподіляються в такому порядку: виплачуються заробітні плати, соціальні і страхові виплати по співробітниках, вимоги кредиторів за договорами страхування, судові витрати, витрати на аудит, публікації про банкрутство та інші. Детальніше дивіться статтю 45 Закону. Після проведення розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс.

Замовити зараз Ліквідацію ТОВ

Працюючи з професіоналами – Ви гарантовано прийдете до успіху!

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (2 оценок, среднее: 5.00 из 5)
Loading...