ПРОТОКОЛ № **

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«********»

(далі за текстом Товариство)

05жовтня 2017 р.                                                                                                    м. Київ

 

Присутні:

Громадянин України, Іванов Іван Іванович, дата народження 25 вересня 1956 року, паспорт серія ** № ******, виданий **********, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. *****, буд.**, кв.**.Реєстраційний номер облікової картки платника податків – 1111111111.

На загальних зборах учасників присутні 100 %  (сто відсотків) голосів. Збори повноважні до прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

  1. Про збільшення статутного капіталу Товариства.
  2. Про перерозподіл часток між Учасниками в статутному капіталі Товариства.
  3. Про затвердження нової редакції статуту Товариства.
  4. Про призначення відповідального за проведення державної реєстрації змін до відомостейта установчих документів Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.

ВИРІШИЛИ:

 

  1. Збільшити статутний капітал Товариства з 1 000,00 грн. до 10 000,00 грн. шляхом додаткових грошових внесків від Учасника Товариства.
  2. Частки між Учасниками в статутному капіталі Товаристварозподілені наступним чином:
  • Іванов Іван Іванович володіє 100% статутного капіталу Товариства, що складає 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок).

3.Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

  1. Призначити Іванова Івана Івановича відповідальним за проведення державної реєстрації змін до відомостей та установчих документів Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.

По всіх питаннях порядку денного проголосували «ЗА» одноголосно.

 

Підпис:

 

 

Іванов Іван Іванович

 

______________________

 

 

Протокол про збільшення статутного капіталу Скачать

Scroll to top