Реєстрація громадської організації 2020 покрокова інструкція

реєстрація громадської організації

Реєстрація Громадської організації. Як створити чи зареєструвати Гормадську організацію? Найбільш вдалий інструмент для об’єднання однодумців і реалізації хороших планів і слушних ідей – громадська організація (далі – ГО). І хоча на перший погляд це лише трата часу, грошей і зусиль, повірте – при належному підході вкладене окупиться сторицею. І доброю славою, і вдячністю людей, і позитивними змінами навколо Вас.Для початку визначтеся з метою діяльності організації, чим вона займатиметься. Це може бути екологічна тематика, допомога малозабезпеченим, культурологічні питання, сприяння розвитку місцевої громади та багато іншого.

Наступне – виберіть статус ГО: всеукраїнський, місцевий або міжнародний. Всеукраїнські ГО діють на всій території держави, місцеві – у відповідній адмінтерредініце або регіоні. Поговоримо про створення останніх, адже місцеві ГО – найпоширеніші і становлять найбільший інтерес.

На замітку. Свою специфіку має створення і функціонування благодійних організацій. Вони врегульовані нормами Закону про благодійництво та Положення № 382. Також Законом про МДОО встановлені певні обмеження щодо віку засновників і членів молодіжних і дитячих організацій. А Порядком № 145 визначено особливості реєстрації представництв ГО зарубіжних держав в Україні. Але сьогодні ми поговоримо лише про створення і реєстрації звичайної ГО місцевого рівня.

Це питання життя і смерті для отримання статусу неприбуткової організації, про що і поговоримо далі.

Звертаємо вашу увагу на важливу деталь – засновниками ГО можуть бути фізособи, які досягли 18 років. Тобто до цієї справи не допускають юросіб, (Виняток – створення спілок об’єднань громадян. Їх засновниками, природно, будуть вже кілька ГО.) В т. Ч. І підприємства. Тому для створення ГО ініціатору слід знайти ще хоча б двох однодумців. Це можуть бути ваші колеги, друзі, сусіди. Головне – загальна згода щодо мети і завдань майбутньої організації.

Підготовка до держреєстрації громадської організації

Цей етап має чотири складові: вибір назви, написання статуту, проведення установчого з’їзду (конференції) і сплата реєстраційного збору.

При виборі назви пам’ятайте, що по ст. 121 Закону про об’єднання воно повинно складатися з двох частин – загальної (тип ГО – союз, співтовариство, об’єднання, фонд, товариство) та індивідуальної. Подбайте про оригінальність другий. Адже індивідуальне назву має суттєво відрізнятися від назв уже зареєстрованих ГО. (Перевірити, чи існує вже ГО з обраним вами назвою, можна завдяки Єдиного реєстру громадських формувань: //rgf.informjust.ua/Pages/Default.aspx.)

Для другого етапу скористаємося положеннями ст. 88 ГКУст. 13 Закону про об’єднання. Отже, статут повинен містити:

– повне та скорочене найменування ГО, її статус та юридичну адресу (місцезнаходження);

– мета і завдання ГО;

– вичерпний перелік видів діяльності; (Це питання життя і смерті для отримання статусу неприбуткової організації (абз. 3 пп. 7.11.13 Закону про прибуток), про що і поговоримо далі.)

– умови і порядок прийому в члени ГО, вибуття з неї;

– права і обов’язки членів (учасників) організації;

– порядок створення і діяльності статутних органів ГО;

– якщо в організації будуть ще і місцеві осередки – порядок їх створення, діяльності та повноваження, якими вони наділяються;

– джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об’єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;

– порядок внесення змін і доповнень до статуту;

– порядок припинення діяльності ГО та вирішення майнових питань, пов’язаних з її ліквідацією.

Що стосується установчого з’їзду (конференції) ГО, то йому необхідно прийняти наступні рішення:

– про створення ГО;

– про затвердження статуту;

– про обрання керівних і, в разі необхідності, контролюючих органів організації.

Результати проведення з’їзду зафіксуйте протоколом, який повинні підписати голова та секретар.

Постановою № 143 встановлено такі розміри збору за реєстрацію місцевих ГО і місцевих осередків всеукраїнських та міжнародних організацій:

– міжобласних, обласних, київських і севастопольських міських – 5 НМДГ ;

– міжрайонних, районних, міських, сільських, селищних – 2,5 НМДГ ;

– за реєстрацію ГО інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір збору знижується на 50% (тобто, відповідно, 42,5 і 21,25 грн).

А ось дитячі ГО і професійні спілки від сплати реєстраційного збору звільняються.

Державна реєстрація ГО

Легалізація, тобто офіційне визнання ГО, може здійснюватися шляхом її реєстрації або подання повідомлення про створення (ст. Ст. 14,17 Закону про об’єднання). Останнє виглядає як нотаріально засвідчену заяву трьох (або більше) засновників. У заяві вказують ПІБ і рік народження засновників ГО, місце постійного проживання, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності громадської організації (п. 9 Положення № 140). Це повідомлення надають в орган юстиції, який фіксує його в своїх кондуїтах. Але така ГО не зможе мати рахунки в банках, укладати угоди, тому настійно рекомендуємо пройти всю процедуру держреєстрації, адже тільки після неї організація стане повноцінним юрособою.

Тепер безпосередньо про держреєстрацію. Оскільки мова про ГО, йти слід не до звичного для підприємців держреєстратору, а до місцевого управління юстиції (Їх адреси можна дізнатися на веб-сайті Мін’юсту: http: // www. Minjust.gov.Ua/0/str_ter/str_ter.) ( ч. 2-4 ст. 3 Закону про держреєстрацію). За ст. 15 Закону про об’єднання і п. 3 Положення № 140 туди потрібно надати:

1) заяву встановленого зразка, (Його знайдете в додатку 1 до Положення № 140.) підписана не менш як трьома засновниками (їх уповноваженими представниками), чиї підписи нотаріально засвідчені;

2) статут (положення) в двох примірниках; (Як зазначено на веб-сайті Мін’юсту, слід подавати відразу 5-7 примірників статуту, які після реєстрації будуть повернуті організації з відміткою органу юстиції, а значить, будуть прирівнюватися до нотаріально посвідчених.)

3) протокол установчого з’їзду;

4) відомості про склад керівництва центральних статутних органів (ПІБ, рік народження, місця постійного проживання, посади і місця роботи);

5) документ про сплату реєстраційного збору;

6) відомості про засновників ГО (ПІБ, рік народження, місця постійного проживання);

7) документ, який підтверджує місцезнаходження ГО (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди); (В разі надання під юридичну адресу ГО житлової квартири подають довідку про склад сім’ї та заяви повнолітніх членів сім’ї про свою згоду на таке розташування.)

8) заповнену реєстраційну картку на проведення держреєстрації юрособи (Форма № 1, затверджена наказом № 54). (Законодавчо не потрібно надавати цю картку з самого початку, однак після реєстрації ООВ органі юстиції останній вимагатиме її від засновників організації, так що можна трохи забігти наперед.)

До речі, якщо створювана вами ГО буде структурним підрозділом всеукраїнської або обласної організації, то не забудьте докласти також рішення керівного органу організації вищого рівня про визнання вас своїми рідними.

Важливо!

Заява про реєстрацію місцевої ГО розглядають в триденний строк з дня надходження документів (п. 4 Положення № 140). При цьому посадові особи згідно з Порядком № 92/5 проводять правову експертизу статуту. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється письмово не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття. В реєстрації ГО можуть відмовити, якщо:

– її статут, представлений для реєстрації, суперечить вимогам законодавства України (метою є зміна конституційного ладу або територіальної цілісності держави насильницьким шляхом, пропаганда війни, насильства чи жорстокості, обмеження загальновизнаних прав людини);

– назва ідентично назвою іншої, вже легалізованої, ГО.

У разі відмови в реєстрації орган юстиції надає письмову мотивацію. Така відмова засновник ГО може оскаржити в суді в порядку, передбаченому КАС.

Якщо висновок про можливість реєстрації ГО позитивне, то орган юстиції здійснює наступне:

– видає особисто засновнику, керівнику ГО або уповноваженій ними особі свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка (за зразком, наведеним у додатку № 3 до Положення № 140) та засвідчені копії цього Протоколу статуту організації; (Вони прошиваються і завіряються на звороті останньої сторінки печаткою органу юстиції з проставленням кількості сторінок, дати прийняття рішення про реєстрацію та підпису спеціаліста. У лівому кутку титульної сторінки статуту проставляється гриф “Зареєстровано” або “Легалізовано”, зазначаються назва органу юстиції, дата і номер наказу, номер свідоцтва та завіряється уповноваженою чиновником (п. 15 Порядку № 92/5).)
– вносить дані про ГО до Єдиного реєстру громадських формувань (порядок такого внесення врегульовано Положенням № 2226/5, але для вас він не представляє особливого інтересу);
– передає інформацію про нову ГО (в т. Ч. Вищезгадану реєстраційну картку за формою № 1) державному реєстратору відповідного виконкому міської ради міста обласного значення або районної державної адміністрації.
Що стосується останнього пункту, то він досить істотний. Адже будь-яка юрособа, в т. Ч. І ГО, є повноправним лише тоді, коли інформація з приводу нього зафіксована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – ЄДР). Ця важлива процедура впорядкована Регламентом.
Отже, держреєстратор зобов’язаний у день надходження реєстраційної картки внести до ЄДР запис про проведення відповідної реєстраційної дії щодо юридичної особи, оформити свідоцтво відповідно до вимог Закону про держреєстрацію і направити (передати) останнім в орган юстиції. Потім орган юстиції видасть таке свідоцтво представникам ГО під підпис. Разом з тим зазначеним представникам дозволено звернутися до держреєстратора з письмовою заявою про видачу свідоцтва безпосередньо їм (п. 3.6 Регламенту).
З того щасливого моменту, коли у представників ГО на руках виявиться свідоцтво про держреєстрацію із заповітним номером ЄДР, організація стане повноцінним юрособою. Але це ще не кінець вашої одіссеї створення ГО. Розберемося з іншими паперово-реєстраційними процедурами, без проходження яких ГО буде складно діяти ефективно.
Вони прошиваються і завіряються на звороті останньої сторінки печаткою органу юстиції з проставленням кількості сторінок, дати прийняття рішення про реєстрацію та підпису спеціаліста. У лівому кутку титульної сторінки статуту проставляється гриф “Зареєстровано” або “Легалізовано”, зазначаються назва органу юстиції, дата і номер наказу, номер свідоцтва та завіряється уповноваженою чиновником (п. 15 Порядку № 92/5).
Вона йде додатком 1 до Положення № 232.

Реєстрація в податковій і отримання статусу неприбуткової

Наступний ваш візит – до податківців. За п.п. 3.2,4.3 Порядку № 80 вони беруть на облік на підставі повідомлення держреєстратора, але сувора дійсність вимагає від керівників ГО також надати до відповідної ДПІ наступні документи:

– заяву за ф. № 1-ОПП (додаток 1 до Порядку № 80);

– копію свідоцтва про державну реєстрацію (для ГО це буде свідоцтво, видане органом юстиції);

– копію документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ.

Але на отриманні 4-ОПП спілкування з податківцями для ГО не закінчене. Як відомо, п. 711 Закону про прибуток помахом чарівної палички звільняє ГО від сплати податку на прибуток. Проте, для такого послаблення слід спочатку отримати статус неприбуткової. Заглядаємо до Положення № 232 і дізнаємося, що керівництву ГО необхідно подати до відповідної ДПІ реєстраційна заява за ф. № 1-РН (Вона йде додатком 1 до Положення № 232.), а також копію статуту (п. 2.2 Положення № 232). Фіскали подивляться, чи не суперечить ваш статут законодавству, і якщо все нормально – включать до Реєстру неприбуткових організацій.

При цьому визначать ознака неприбуткової організації відповідно до Порядку № 355. Швидше за все, це буде код 0006, тобто “громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності”.

Про включення до зазначеного Реєстру або відмову приймають рішення, один примірник якого ДПІ зобов’язана видати ГО. Зрозуміло, що негативний вердикт можна і навіть потрібно оскаржити в суді в порядку, передбаченому КАС. Звичайно ж – за умови, що ваш статут бездоганний і туди не закрався пункт, який дав податківцям справедливі підстави підозрювати вас у прагненні використовувати в подальшому ГО для отримання прибутку.

Реєстрація в соцфонди та органі статистики

Місцевий орган статистики та відповідні органи Пенсійного фонду, Фондів соціального страхування від безробіття, нещасних випадків і тимчасової втрати працездатності поставлять ГО на облік на підставі відомостей, які їм надішле держреєстратор. Це врегульовано Порядком № 121. Так що тут не варто особливо хвилюватися.

Єдине, що треба буде зробити, – самостійно звернутися до органу статистики щодо видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (відомої в народі як статсправка або довідка з ЄДРПОУ), яку вам видадуть через 5 днів після звернення (п. 16 Положення № 118 ). Теги: реєстрація громадської організації 2020, як створити громадську організацію 2020, як зареєструвати громадську організацію 2020, створення громадської організації 2020, як зареєструвати го, як створити го, реєстрація громадської організації, створення го, реєстрація го.

Перелік документів для реєстрації Громадської організації 

Зареєструйте швидко Громадську організацію

Для замовлення послуги Реєстрація Громадської організації звертайтеся за телефонами: +380443830676; +380932002011 або пишіть запит на e-mail: info@www.faktoria-group.com.ua.

Працюючи з професіоналами – Ви гарантовано прийдете до успіху!

Scroll to top