Протокол Загальних зборів  про ліквідацію Громадської організації

ПРОТОКОЛ №____ 

Загальних зборів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «_____________»     

                                                                                                                                                       м. Київ                                              «__»___________ 20___ року 

                                                                                         

Всього на обліку членів організації _______ 

Присутні  члени організації _________   

 Реєстр осіб, які брали учать у загальних зборах додається 

 

                                                        Порядок денний: 

 

 1. Про обрання голови і секретаря Загальних зборів.  
 1. Про припинення ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «_____________»     шляхом ліквідації у добровільному порядку.  
 1. Про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «_____________», визначення її повноважень та порядку прийняття нею рішень.  
 1. Про порядок та строки проведення ліквідаційної процедури організації.  
 1. Про організацію виконання рішень, прийнятих на цих загальних зборах учасників. 

       

Перше питання порядку денного 

Виступили: ПІБ, який запропонував обрати головою Загальних зборів _________________, секретарем Загальних  зборів – __________________. 

Голосували: 

__- «за»; 

__-«проти»; 

__ – «утримались» 

рішення прийнято. 

Вирішили: Обрати головою Загальних  зборів _________________, секретарем Загальних зборів – ____________. 

 

Друге питання порядку денного 

Виступили: ПІБ, який запропонував припинити діяльність ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «__________________», як юридичної особи шляхом її ліквідації у добровільному порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Голосували: 

__- «за»; 

__-«проти»; 

__ – «утримались» 

рішення прийнято. 

 

Вирішили: Припинити діяльність ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «__________________»  шляхом ліквідації у добровільному порядку, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

Третє питання порядку денного 

Виступили: ПІБ, який висунув пропозицію щодо призначення ліквідатором  ______________ПІБ  з відповідних повноважень та визначенням порядку прийняття ним рішень у ліквідаційній процедурі організації. 

Голосували: 

__- «за»; 

__-«проти»; 

__ – «утримались» 

рішення прийнято. 

Вирішили: 

 • Призначити ліквідатором ПІБ ___________ (реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________); 
 • Місцезнаходження ліквідатора : _________________________________ 
 • Визначити, що рішення в ліквідаційній процедурі приймаються ліквідатором одноособово з усіх питань. 

 

Четверте питання порядку денного 

Виступили: ________________________, яка ознайомила з порядком проведення ліквідаційної процедури  та запропонувала  встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог – протягом  2-х місяців з  дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. 

Голосували: 

__- «за»; 

__-«проти»; 

__ – «утримались» 

рішення прийнято. 

Вирішили:  

 1. Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «_____________», який передбачає наступні заходи: 
 • звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття рішень, згідно з цим протоколом, до реєструючого органу; 
 • виявлення кредиторів боржника та направлення їм відповідних листів з пропозицією заявити свої вимоги до ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «_____________»     протягом  двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «_____________»; 
 • закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «_____________»; 
 • складення та затвердження ліквідаційного балансу ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «_____________»; 
 • закриття поточного банківського рахунку ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «_____________»; 
 • зняття ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «_____________»    з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування; 
 • передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної  архівної установи; 
 • вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «_____________»  як юридичної особи. 
 1. Встановити  строк для задоволення вимог кредиторів протягом двох місяців з моменту оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «___________». 

 

П’яте питання порядку денного 

Виступили: _______________, яка запропонував уповноважити ліквідатора  організувати виконання прийнятих на цих Загальних зборах рішень. 

Голосували: 

__- «за»; 

__-«проти»; 

__ – «утримались» 

рішення прийнято. 

Вирішили: Уповноважити ліквідатора ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «___________»  організувати виконання прийнятих на цих Загальних зборах.  

 

Протокол №__  загальних зборів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «_______________»  складено у двох примірниках. 

Невід’ємною частиною Протоколу №1 загальних зборів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «______________»  є реєстр осіб, які брали участь в загальних  зборах ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «________________»  (Додаток 1). 

 

 Голова загальних зборів __________ПІБ  

Секретар загальних зборів            ___________ПІБ  

   

Додаток №1 до протоколу 

Загальних  зборів ГРОМАДСЬКОЇ  

ОРГАНІЗАЦІЇ «_____________»   

від «___» ___________20__ року 

 

 

Реєстр осіб, які брали участь в загальних зборах  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «_____________»     

 

№  

п/п 

Прізвище, ім’я та по батькові особи 

Дата народження 

Для іноземців та осіб без громадянства також дані

національного паспорта або документа, що його замінює 

Особистий підпис 
         
         

 

 

Підписи: 

 

Голова загальних зборів __________ПІБ  

Секретар загальних зборів            ___________ПІБ  

 

Ліквідуйте швидко Громадську організацію

Для замовлення послуги Ліквідація Громадської організації звертайтеся за телефонами: +380443830676; +380932002011 або пишіть запит на e-mail: info@www.faktoria-group.com.ua.

Працюючи з професіоналами – Ви гарантовано прийдете до успіху!

Scroll to top