Образец протокола общественной организации Украина

 ПРОТОКОЛ 

установчих зборів засновників громадської організації «_____________»

 

«___»______________2020 року                                                                    м. __________ 

  Присутні з правом голосу: 

  1.  
  2.  
  3.  

 Запрошена особа: 

  1.  

 

Реєстр присутніх, які беруть участь в установчих зборах (додається). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря зборів. 

2.Прийняття рішення про утворення громадської організації із зазначенням мети (цілей) її діяльності та місцезнаходження. 

3.Прийняття рішення про визначення повного та скороченого найменування громадської організації, власної назви організації іноземною мовою або мовою національної меншини8. 

4.Прийняття рішення про затвердження Статуту громадської організації. 

5.Прийняття рішення щодо обрання керівника організації, органів управління громадської організації відповідно до затвердженого Статуту. 

6.Прийняття рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ: 

  1. По першому питанню порядку денного  

Слухали: 

ПІП, який (-а) запропонував (-а) обрати Головуючим Установчих зборів засновників ПІБ, Секретарем – ПІБ. 

Виступили: 

ПІП запропонував (-а) підтримати пропозицію ПІБ. 

Голосували: 

6 – «за»; 

0 – «проти»; 

0 -«утримались» 

Рішення прийнято. 

Ухвалили: 

обрати Головуючим Установчих зборів засновників ПІБ, Секретарем – ПІБ. 

 

  1. По другому питанню порядку денного

Слухали: 

ПІП, який (-а) запропонував (-а) утворити громадську організацію, основною метою діяльності якої є _____________________________________________________________. 

Місцезнаходженням організації було запропоновано визначити адресу:______________________________________________________________________.9 

Виступили: 

ПІП запропонував (-а) підтримати пропозицію ПІБ. 

Голосували: 

6 – «за»; 

0 -«проти»; 

0 – «утримались» 

Рішення прийнято. 

Ухвалили: 

утворити громадську організацію, основною метою діяльності якої є _________________. 

Місцезнаходженням організації вважати: 

 

  1. По третьому питанню порядку денного

Слухали: 

ПІБ, яка запропонувала крім основного найменування громадського об’єднання українською мовою мати скорочене, та так само мати повне і скорочене англійською мовою. Відповідно вона запропонувала визначити найменування громадського об’єднання наступним чином: 

Повне найменування – __________. 

Скорочене найменування – ГО __________. 

Повне найменування англійською мовою – __________. 

Скорочене найменування англійською мовою  – __________. 

Виступили: 

ПІП запропонував (-а) підтримати пропозицію ПІБ. 

Голосували: 

6 – «за»; 

0 – «проти»; 

0 – «утримались» 

Рішення прийнято. 

Ухвалили: 

Затвердити наступні найменування громадської організації: 

Повне найменування – __________. 

Скорочене найменування – ГО __________. 

Повне найменування англійською мовою – __________. 

Скорочене найменування англійською мовою  – __________. 

 

  1. По четвертому питанню порядку денного 

Слухали: 

ПІП, який запропонував взяти за основу та обговорити запропонований ним проект Статуту громадської організації «____________» і після обговорення прийняти в цілому, надавши проекту статусу головного документа організації. 

Виступили: 

ПІП, який зазначив, що проект Статуту ГО «___________» на його думку цілком логічний і обґрунтований, тому його можна приймати в цілому без особливих поправок. Зауважень до нього немає. 

Голосували: 

6 – «за»; 

0 – «проти»; 

0 – «утримались» 

Рішення прийнято. 

Ухвалили: 

затвердити Статут громадської організації «___________». 

 

  1. По пятому питанню порядку денного 

Слухали: 

ПІП, який запропонував обрати керівником організації  ГО «_____________» ПІБ. 

Виступили: 

ПІП, який запропонував обрати до складу Правління ГО «______________» ПІБ, ПІБ…. 

Голосували: 

6 – «за»; 

0 – «проти»; 

0 – «утримались» 

Рішення прийнято. 

Ухвалили: 

обрати у складі: 

Голова Організації ГО «_________»  ПІБ; 

членами Правління ГО «_________» ПІБ, ПІБ, ПІБ … 

 

  1. По шостому питанню порядку денного:

Слухали: 

ПІП, який запропонував обрати ПІБ особою, яка матиме право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій. 

Виступили: 

ПІП, який підтримав висунуту кандидатуру. 

Голосували: 

6 – «за»; 

0 – «проти»; 

0 – «утримались» 

Рішення прийнято. 

Ухвалили: 

Затвердити ПІБ особою, яка матиме право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій. 

 

Протокол № 1 установчих зборів засновників громадської організації «__________» складено у двох примірниках. 

Невід’ємною частиною Протоколу № 1 Установчих зборів засновників громадської організації «__________» є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників громадської організації «___________»  (Додаток 1). 

 

Підписи: 

Головуючий установчих зборів                                       ___________________________ПІБ 

Секретар установчих зборів                                             ___________________________ПІБ 

   

Додаток до протоколу 

установчих зборів засновників 

громадської організації «____» 

   від «___» ___________2019 року 

  

Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників 

громадської організації «_________» 

 

№  

п/п 

Прізвище, ім’я та по батькові особи 

Дата народження 

Для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта

або документа, що його замінює 

Особистий підпис 
         
         

 

Підписи: 

Головуючий установчих зборів      ____________________________ПІБ 

Секретар установчих зборів             ____________________________ПІБ 

 

Устав Общественной организации тут.

Зарегистрируйте Общественную организацию быстро и без проблем

Для заказа услуги Регистрация Общественной организации обращайтесь по телефонам: +380443830676; +380932002011 или пишите запрос на e-mail: info@faktoria-group.com.ua.

Работая с профессионалами – Вы гарантированно придете к успеху!

Пролистать наверх